Kaktusy
      a sukulenty
  Kašparovský

Při vyslovení slova kaktusy se snad každému v mysli vybaví nějaká rostlina více či méně trnitá se kterou se někdy setkal. Rostliny této čeledě sukulentních rostlin můžeme rozdělit do několika skupin. Do těchto skupin se s trochou nadsázky dají přiřadit i pěstitelé těchto rostlin. Někteří pěstitelé se zaměřili na pěstování teplomilných kaktusů, kam patří zejména Melocactusy, Discocactusy, Uebelmanie a některé cereusovité rostliny. Většina těchto rostlin pochází z Brazílie a nebo blízkých příhraničních oblastí Uruguae. Některé Melocactusy mají svou domovinu i na blízkých Karibských ostrovech. Jiným protipólem jsou pěstitelé, kteří se zaměřili na pěstování rostlin zimovzdorných, nebo mrazuodolných. Některé z těchto rostlin se dají pěstovat i u nás celoročně venku na skalce, jiné musí být uchráněny plískanicím naší zimy v kryté nevytápěné místnosti, nebo v pařeništním stole. Mezi venku pěstované a odolné rostliny patří zejména některé Opuntie, Escobarie či Echinocereusy. K velmi atraktivním ale hůře pěstovatelným patří zejména kaktusy rodů Pediocactus, Sclerocactus. Tyto rostliny snáší mrazy, ale většinou potřebují zimní kryt. Největší skupina kaktusů se dá zařadit k těm, které od dubna do konce října můžeme v našich podmínkách pěstovat v jednoduchém pěstebním zařízení, nebo i na parapetu okna. Mnohé z těchto rostlin snášejí i volnou kulturu. Je to skupina kaktusů, které pocházejí jak ze severní či střední ameriky, zejména z Mexika, tak i velké množství rodů kaktusů, které pochází z jižní části ameriky. Zejména potom z Bolívie, Argentiny, Chile nebo Brazílie. Snad každý kdo si nějaký ten kaktus pořídil, pěstování a kouzlu těchto exotických, někdy i bizardně vyhlížejících rostlin propadl. Je to nejenom různorodostí utváření těl těchto rostlin, ale zejména jejich zvláštním vytrněním. Jsou zde zastoupeny rostliny s trny šípovitými i více než 20 cm dlouhými, rostliny s trny hákovitými, či háčkovitými, nebo s trny peříčkovými, nepíchavými. Neméně poutavými a krásnými jsou květy různých pastelových barev, kterými nás tyto rostliny potěší. Toto vše nás poutá a přivádí k pěstování těchto zajímavých rostlin. Přeji všem, kteří tyto rostliny již pěstují, nebo těm kteří se teprve chystají tyto rostliny pěstovat, hodně radosti a úspěchů s jejich pěstováním.

Jaroslav Kašparovský

#128 #311 #1 #2 #30 #3 #4 #5 #17 #173 #174 #18 #75 #76 #25 #26 #28 #32 #33 #62 #63 #64 #65 #66 #21 #67 #68 #69 #70 #73 #77 #79 #80 #82 #133 #134 #135 #136 #139 #140 #147 #148 #153 #155 #156 #165 #166 #167 #168 #169 #171 #85 #86 #87 #185 #183 #193 #194 #222 #224 #280 #281 #315 #105 #106 #303 #304 #47 #48 #34 #47 #114 #115 #116 #7 #121 #122 #117 #119 #120 #163 #218 #219 #8 #10 #20 #53 #55 #56 #158 #251 #306 #307 #12 #91 #93 #95 #96 #11 #157 #275 #276 #297 #299 #41 #42 #43 #196 #220 #221 #159 #23 #24 #15 #309 #60 #277 #278 #279 #35 #36 #129 #253 #254 #130 #131 #45 #50 #267 #282 #283 #284 #103 #104 #16 #16 #16 #61 #61 #61 #229 #272 #273 #51 #52 #123 #57 #59 #14 #225 #227 #286 #287 #288 #290 #291 #292 #294 #296 #88 #89 #90 #170 #172 #231 #175 #176 #97 #98 #100 #101 #102 #38 #232 #237 #246 #247 #269 #270 #271 #37 #149 #151 #233 #243 #249 #258 #259 #261 #262 #265 #301 #235 #238 #244 #245 #108 #109 #111 #112 #113 #6 #9 #137 #138 #144 #240 #241 #124 #125 #126 #127 #142 #145 #146 #161 #162 #146 #162 #162 #162 #162 #162 #162 #162 #162 #162 #162 #162 #213 #214 #312 #252 #314 #256 #180 #181 #182


Copyright © 2013. All Rights Reserved.